Erik GUSTAF Lodin

 

f 1919-08-30, studex 1938 i FALUN, fk vid I 13 1941, lt 1943,
elev KHS 1947-1949, kn 1949, gstasp 1951-1953, kn vid Gst
1953, tjg vid Ast och Fst 1953-1958, kn vid I 3 1958, RSO
1959, mj vid Fst och i Gst 1959, elev FHS 1959, tjg milass
jvgsty 1959-1964, övlt vid Fst och i Gst 1963, övlt och
batch vid I 21 1964-1966, utboff vid I 21 1966, öv i I 21
1966, fobef Fo 63/65 och kommendant i Bodens fästning 1966-1971, öv I 13 och regementschef 1971-1973, öv 1. och fo-regementschef I 13/Fo 53 1973-1979.

 

Under sin tid som regementschef har öv 1. Lodin initiativrikt och målmedvetet arbetat för Rommehedslägrets bevarande i personlig övertygelse att lägret är kulturhistoriskt värdefullt och en viktig länk mellan Dalarnas folk och vårt moderna försvarsområdesregemente i Falun.