Herr Erik Drakenberg

 

F 1898, studex 1916, offasp vid Svea livgarde s å, fk 1918, ult 1920, lt 1921, elev vid Militärförvaltningsskolan 1923-24, RLettTSO 1928, elev vid KHS 1930-31, elev vid InfSS 1931, kn 1933, lärare vid Krigsskolan på Karlberg 1933-37, UngMM 1936, chef för Kspkomp 1937, SkytteM 1938, tjg vid Ast 1938-40, RSO 1939, TyskO1M 1939, SMIGM 1940, mj vid Norrbottens reg 1940, regstabschef 1940-43, övl 1942 och vid Svea livgarde 1943, chef för Inf o Kav offaspskola (placerad vid Arméinspektionen) 1944-48, SvFfbGM 1945, KDDO2gr 1947, öv och Bef för Malmö fo 1948, RNO1k1 1949, CFBSM, S Skånska bfbGM, chef för Dalreg 1951-58, KSO 1952, Dalarnes sfbGM 1956, KSO 1 kl 1956, kammarherre 1959, tjg hos HKH Hertiginnan av Westerbotten och chef för Dess hovstat 1959-64, KHohHOmstj 1962, avsked ur krigstjänsten 1963, KNO1k1 1963, StOffIrankrO 1964.

 

Styrelseledamot i Sv fäktförbundet 1931-52 och från 1959, i Sv militära idrotts förbund 1932-40, ledare för Sveriges lag i modern femkamp 1932-37.

 

Under åren före Öv D. utnämning till regch - bl a under öv Hägers tid - hade Rommehedslägret kommit att allt mindre utnyttjas av årsklasserna och krigsförbanden och därigenom dels fått förfalla, dels i stor utsträckning kommit att nyttjas som krigsförråd. D. gjorde emellertid kraftfulla och framgångsrika insatser för att väcka lägret ur dess dvala och har därför väl förtjänat epitetet “Rommehedslägrets nydanare”.

 

Fotografi efter oljemålning (av D Tägtström) i offmässen.