Herman David Krautmeijer

 

F 1822, vol vid N Skånska reg 1836, fu 1839, stud i Lund 1840, batadj s å, fj 1843, ult 1844, 1. adj 1849, lt 1850, kn 1856, mj 1861, RSO, övl och chef för Vesterbottens fältjägarkår 1868, öv och chef för Dalreg 1874, KSO 1 kl, avsked 1885, död 1895.

 

Garnisonstjänst i Malmö 1845-46. Avgick med en bat till Landskrona 1849 och därifrån under dansktyska kriget till Als; återkom därifrån med bat 1850. Ledamot av Beväringsbeklädnadsdirektionen 1856 och dess ordförande 1861. Garnisonstjänst och chef för Krpskola på Malmö slott 1857. Ordförande för Direktionen för manskapets pensionskassa 1861.

 

Foto efter porträtt i offmässen.