Greve Fredrik Ludvig Ridderstolpe

 

Ägare till Tidö samt Fiholms Fideikomiss, f 1785, ult vid artilleriet i Sthlm 1788 (5år gammal efter att förut ha varit kadett), fk vid Svea livg 1801, RSO 1812, Bägge Siciliernas O 1814, kommendant i Stralsund 1815, chef för Dalreg 1820 och för Västmanlands reg s å, landshövding i Västmanlands län 1822, ståthållare på Västerås slott 1824-39, KN0 1839, död 1852.

 

“Han bevistade fälttågen i Pommern 1805 och 1806, i Finland 1808-09 varunder han belönades med GM för tapperhet i fält, och i Tyskland 1813-14", i fransk och neapolitansk krigstjänst 1810.

 

Fotografi efter oljemålning 1853 av C Th Staaf, vilken fanns på Fiholm bl a 1919. Riddarstolpe är iförd civil (troligen landshövdinge-) uniform.

 

Sv Porträttarkivet.