Herr Carl Pontus Gahn af Colquhoun

 

F 1759 i Falun, student i Ups, vol vid Dalreg 1773, fk 1775, RSO 1789, övl vid Västmanlandsreg 1793, vice guvernör över krigsakademien på Karlberg 1794, övl vid Dalreg 1795, öv 1801, adlad med epitetet “af Colquhoun” 1809, chef för Dalreg 1813, genmj 1814, chef för 2. brig 1820, KmstkS0 1823, ordförande i Krigshovrätten 1824, död 1825.

 

“Han gick 1778 i utländsk krigstjänst, först i Frankrike (Royal Suédois), där han bevistade tre fälttåg mot engelsmännen, så till Holland mot österrike och sist till preUs3iska armén i Schlesien; bevistade sedermera kriget i Finland 1788—1790 (vid Savolaks reg), därunder närvarande i nio betydligare träffningar samt slutligen med Dalreg kriget 1808—09 i Norge, där han vid Hof blev tillfångatagen”.

 

Fotografi efter porträtt (kopia) i offmässen.

 

En medlem av den skottska ätten Colquhoun flyttade under 1500-talet till Sverige, bl a Falun; namnet stavades ofta även Cahun, Caun, Gahun och Gaan, vilket slutligen försvenskades till Gahn. Den ursprungliga skottska stavningen gav upphov till nyssnämnda epitet. Adliga ätten Canonhielm är en gren av ätten Colquhoun, i vars namn försvenskningen tagit annan form.